Praca

Pracuj z nami!

Pracownicy są naszym najcenniejszym dobrem. Jeżeli jesteś rzetelny, uczciwy,
nie boisz się nowych wyzwań i zależy Ci na stabilnej pracy, prosimy o przesłanie swojego CV na adres:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BUDOTEAM Paweł Włoch dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

  • operator koparki
  • kierowca samochodu ciężarowego
  • brukarz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma BUDOTEAM Paweł Włoch z siedzibą w Krakowie
przy ul. Krowoderskich Zuchów 4/25, NIP: 9451799524, REGON: 357102936.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, należy kierować na adres siedziby lub adres e-mail biuro@budoteam.pl

  1.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
  4. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.