WYKOPY • WYBURZENIA • BRUKARSTWO

Z nami szybko i solidnie

Roboty ziemne

Wykonujemy szeroki wachlarz robót ziemnych. Zadbamy o bezpieczeństwo i zrealizujemy wykopy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Nasze oferta obejmuje:

wykopy szerokoprzestrzenne
niwelację terenu
nasypy
skarpowanie
wywóz odpadów oraz utylizacja

Zabezpieczenia wykopów

Stosowane przez nas metody przy zabezpieczaniu wykopów oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na szybką i skuteczną realizację zleceń.

Oferujemy wykonawstwo zabezpieczeń wykopów poprzez:

obudowy i szalunki
ścianki berlińskie
ściany szczelne
pale CFA

Rozbiórki oraz wyburzenia

Wykonujemy kompleksowe działania związane z wyburzaniem obiektów, rozbiórkami oraz przygotowaniem terenu pod nowe inwestycje. W zależności od rodzajów budynków, wyburzenia wykonujemy różnymi metodami.

Wyburzenia i rozbiórki wykonujemy:

zgodnie z projektem
z dbałością o zabezpieczenie     otoczenia
odzyskując materiały nadające się do     ponownego użycia
zapewniając utylizację i     zagospodarowanie materiałów     porozbiórkowych

Brukarstwo, zagospodarowanie przestrzeni

Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych projektów zagospodarowania przestrzeni. Brukarstwo to dla nas nie tylko rzemiosło, ale i sztuka. W połączeniu z innymi materiałami daje nieskończone możliwości kompozycji.

W zakres naszego wykonawstwa wchodzą:

utwardzanie terenu
budowa dróg, parkingów, ciągów     pieszych
nawierzchnie z bitumiczne, brukowe,     granitowe
stabilizacja gruntu
kompleksowe zagospodarowanie     terenu