Remediacja terenu — Skawina

Jedną z oferowanych przez nas usług jest remediacja terenu. Skawina to miejscowość, w której działamy. Pracę są realizowane na podstawie projektu inżynieryjnego zatwierdzonego przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). Mamy doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania tego typu procedur. Dzięki temu masz pewność, że zostaną one zrealizowane w należyty sposób, a także pozwolą osiągnąć założony cel.

Dlaczego należy wykonać remediację terenu?

Remediacje terenu wykonuje się, aby:

  • usunąć zanieczyszczenia zagrażające ludziom oraz środowisku;
  • przywrócić danemu obszarowi walory krajobrazowe;
  • podnieść wartość użytkową gruntu;
  • przywrócić równowagę środowisku.

W ramach oczyszczania usuwa się z gruntu elementy, które dostały się do gleby w wyniku działania człowieka. Są to m.in. substancje ropopochodne, metale ciężki, osady poprodukcyjne i inne związki, które wywierają negatywny wpływ na podłoże oraz wody gruntowe.

 

Dlaczego warto nam zlecić remediację terenu w Skawinie?

Działamy w terminowy sposób, dlatego szybko i sprawnie przeprowadzimy całą procedurę. W trakcie pracy kierujemy się wytycznymi projektu inżynieryjnego, co daje inwestorom pewność, że nasze działania są zgodne z wymogami prawnymi i skuteczne.

Zatrudniamy doświadczony personel do realizacji remediacji, a także dysponujemy sprzętem umożliwiającym wykonanie procedury w bezpiecznych oraz kontrolowanych warunkach.

Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, deweloperami, instytucjami publicznymi i innymi organami, których zadaniem jest przywrócenie gruntowi pierwotnych właściwości użytkowych. Zapraszamy do kontaktu — ustalimy szczegóły, cenę i przebieg współpracy.