Remediacja terenu — Kraków

Jedną z naszych specjalności jest remediacja terenu. Kraków to główny obszar, na którym wykonujemy roboty, ale współpracujemy także z klientami z okolicznych miejscowości. Usługa polega na zmniejszeniu bądź usunięciu zanieczyszczeń, które z reguły powstają w wyniki działalności człowieka. Po przeprowadzeniu procedury na wybranym terenie zostaje przywrócony pierwotny stan gleby.

Sposób działania jest uzależniony od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia. W pracy stosuje się metody:

  • fizyczne;
  • termiczne;
  • chemiczne;
  • elektrochemiczne;

Działania są realizowane na podstawie szczegółowego inżynieryjnego planu zatwierdzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). Wykonujemy również remediację w Skawinie skawina i okolicznych miejscowościach.

Podczas procedury dbamy o działanie zgodnie z wymogami projektu, a także wytycznymi RDOŚ i WIOŚ. Mamy uprawnienia i doświadczenie w realizacji tego typu zleceń, co umożliwia nam terminową oraz precyzyjną pracę nawet na terenie o dużym zanieczyszczeniu np. ropą naftową lub innymi substancjami chemicznymi.

 

Dlaczego warto przeprowadzić remediację terenu?

Remediacja terenu pozwala:

  • przywrócić równowagę w przyrodzie;
  • usunąć czynniki mogące wywierać negatywny wpływ na życie ludzi i zwierząt;
  • podnieść wartość gruntu;
  • przywróć potencjał krajobrazowy wskazanego obszaru.

Należy pamiętać, że remediacja jest obowiązkiem osoby uprawnionej do władania terenu, a w niektórych przypadkach również organów państwowych.

Szukasz sprawdzonej i doświadczonej ekipy do oczyszczenia terenu? Skontaktuj się z nami. Ustalimy szczegóły działania, podpowiemy Ci, jak przeprowadzić całą procedurę krok po kroku, aby była zgodna z prawem i skuteczne.

Remediacja terenu Skawina

Remediacja terenu Wieliczka